Tips för en trygg resa

De här säkerhetsanvisningarna från delegationen för resesäkerhet är allmänna nyttiga tips och råd som gäller säkerhet, olyckor och ansvar när du reser. Innan du ger dig av på resa lönar det sig att ta reda på förhållandena just där du tänker resa, till exempel av din resebyrå, och att bekanta dig med resemeddelandet för landet.

Reseförsäkring och hälsa

 • Kontrollera att din reseförsäkring är i kraft och att den är tillräckligt täckande. Ta reda på om dina familjemedlemmar omfattas av försäkringen och om den täcker det du tänkt ägna dig åt under resan. Kontrollera särskilt villkoren gällande avbeställningsskydd, hälsotillstånd, hemtransport med flyg, längden på sjukhusvistelse som ersätts eller olyckor som beror på vissa hobbyer, till exempel dykning eller bergsklättring. Se till att försäkringsbolaget har dina riktiga kontaktuppgifter.
 • När du reser i Europa lönar det sig att utöver reseförsäkringen skaffa det europeiska sjukvårdskortet
  som utfärdas av Folkpensionsanstalten.  Kortet är gratis.
 • Om du råkar ut för en olycka, kontakta ditt försäkringsbolag. Om du är påverkad av alkohol eller andra rusmedel när olyckan händer, hålls du oftast själv ansvarig. Försäkringen gäller sällan i sådana fall.
 • Skaffa de vaccinationer som behövs på resmålet i god tid. Din hälsocentral ger råd om behovet av vaccin och du hittar också nyttig information på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd
 • Var ytterst försiktig när det gäller alkohol, narkotika, trafiken, sexuella förbindelser, smittsamma sjukdomar och risker som har att göra med människohandel.

Resedokument

 • Kontrollera i god tid innan du reser att du har dina resedokument i skick. De flesta länder kräver att passet ska vara i kraft ännu sex månader efter att du lämnar landet. I EU-länder räcker det oftast att passet är i kraft under hela resan. Kontrollera kraven med landets myndigheter.
 • Ta kopior av ditt pass och andra viktiga dokument (visum, biletter, körkort, kreditkort, reseförsäkring, bilens registerutdrag, internationellt vaccinationsintyg) och fotografera dem med din telefon eller skanna dem och skicka dem till din egen e-post. Bevara kopiorna skilt från originalen under resan och lämna en uppsättning kopior hemma.
 • När ett minderårigt barn (under 18 år) reser utomlands utan vårdnadshavare är det bra om barnet har med sig ett intyg av vårdnadshavarna som vid behov kan visas för myndigheterna. Intyget kan vara på engelska eller på det lokala språket. Brevet ska innehålla information om resan samt vårdnadshavarnas kontaktuppgifter och underskrifter. I vissa länder (t.ex. Ryssland) är det noga fastställt hur intyget ska se ut. Kontrollera kraven med landets myndigheter i god tid innan resan.
 • Om du reser med bil ska du ha med dig bilens registerutdrag i original. Kontrollera också med ditt försäkringsbolag om du behöver ett internationellt intyg över din trafikförsäkring (green card).

Viktiga telefonnummer och
informationssäkerhet

 • Spara din närmaste kontaktpersons kontaktuppgifter med prefixet ICE (In Case of Emergency) både på telefonen, på en lapp i din plånbok och i din e-post.
 • Spara viktiga telefonnummer: hotell, researrangörer, närstående personer, närmaste finska ambassad, spärrtjänsten för kreditkort, försäkringsbolagets journummer och numret till utrikesministeriets konsulära jour +358 9 160 55555.
 • Ha med dig namnet och adressen till hotellet eller lägenheten du ska bo i och researrangörens nummer om du är på paketresa.Kom ihåg informationssäkerheten! I vissa länder garanterar lagstiftningen inte att digital kommunikation är privat på samma sätt som i Finland. Konfidentiella meddelanden ska vid behov krypteras. Om du har trådlös anslutning ska du komma ihåg att skydda den. Var noga med vilka digitala tjänster du använder och hur de uppgifter du lämnar används. Du hittar anvisningar om informationssäkerhet på Kommunikationsverkets webbplats

Bagage och betalmedel

 • Ta endast med dig en nödvändig summa kontanter och två betalkort varav det ena förvaras i hotellets förvaringsfack. Ta på förhand reda på vilka betalmedel som fungerar på resmålet. Håll pengar, betalkort och pass i handbagaget. Kontrollera att banken har ditt telefonnummer om de behöver kontrollera avvikande transaktioner.
 • Förvara åtminstone ett betalmedel skilt från de andra. Om ditt kreditkort försvinner, spärra det omedelbart genom att ringa kortets spärrtjänst. Du finner mera information om att använda betalkort utomlands på adressen www.korttiturvallisuus.fi Packa alla mediciner i originalpaket och annan nödvändig medicinsk utrustning i handbagaget ifall att flyget blir försenat eller ditt bagage försvinner. Beakta säkerhetsbestämmelserna angående handbagage och kontrollera tullbestämmelserna angående mediciner i destinationslandet. Ha med dig recept och internationella intyg.
 • Packa ditt bagage själv och lämna det aldrig oövervakat. Gå aldrig med på att transportera bagage eller paket för någon annan om du inte är alldeles säker på vad det innehåller. Undvik att ta med dig värdeföremål när du reser.

Säkerheten på resmålet

 • Kontrollera landets inrese- och tullbestämmelser direkt med landets egna myndigheter, till exempel en ambassad i Finland eller i Finlands närområde.Använd alltid ditt sunda förnuft när du reser. Under resan är du ansvarig för dig själv och din egendom. Följ anvisningar av guider och försäkringsbolag samt utrikesministeriets resemeddelanden.
 • När du anländer till den plats där du ska övernatta, kontrollera var nödutgångarna ligger och att de inte är blockerade. Använd inte hiss i nödsituationer. Det är bra att ha med sig en ficklampa med tanke på elavbrott.
 • Följ landets lagstiftning och respektera lokala seder och religioner. Beakta lokala normer angående beteende och klädsel.
 • Kom ihåg att det är lokal lagstiftning som gäller i fall av brott. För grova brott som begåtts utomlands, till exempel sexualbrott mot barn, kan man också bli bestraffad i Finland enligt finsk lagstiftning.
 • Rör dig inte ensam på mörka gränder och i parker efter mörkrets inbrott. Undvik demonstrationer och andra folksamlingar.

Reseanmälan och resplan

 • Gör en reseanmälan till utrikesministeriet med tanke på eventuella krissituationer.
 • Om du är på en gruppresa men inte rör dig med gruppen, kontakta en representant för researrangören senast en dag före hemresan för att försäkra dig om tidtabellen.

Ge dina kontaktuppgifter under resan till en närstående språkkunnig person i hemlandet. Om du färdas på egen hand på långa resor som du själv satt ihop resplanen för eller om dina resplaner förändras är det särskilt viktigt att du håller din kontaktperson informerad om var du rör dig. Uppdatera också uppgifterna i din reseanmälan.


Skriv ut denna sida

Delegationen för resesäkerhet är ett inofficiellt diskussionsforum som behandlar aktuella frågor som rör resebranschen och resesäkerhet. Utrikesministeriet är delegationens ordförande. Till delegationen hör också arbets- och näringsministeriet, Finansbranschens Centralförbund, Finavia, Finnair, Institutet för hälsa och välfärd, inrikesministeriet, kommunikationsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket, Näringslivets centralförbund, Resebyråbranschens förbund i Finland, Suomen Liikematkayhdistys, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Visit Finland.